Nama: Ariek
Kontak: 0812 3001 7501
KDS: Barata Yudha

 

Nama: Sonya Vanesa
Kontak: 0858 5212 8349
KDS SWAP – C

 

Nama: Kharisma
Kontak: 0812 3442 2644
KDS SWAP – C

 

Nama: Sam
Kontak: 0812 3452 2290
KDS: Recoffen 1 & 2

 

Nama: Rizky
Kontak: 0815 5402 1502
KDS: Sehati Surabaya

 

Nama: Imel
Kontak: 0896 1237 7822
KDS: TOP

Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)

 

Barata Yudha
Kontak: Satrio – 0822 4418 5510

KDS SWAP-C
Kontak: 031- 5613127

Recoffeen 1 & 2
Kontak: Morie – 0821 3226 3868

Sehati Surabaya
Kontak: Elisabeth – 0821 4333 8011